צוואות והתנגדות לצוואה

//צוואות והתנגדות לצוואה
צוואות והתנגדות לצוואה2019-01-23T12:12:25+02:00

צוואות והתנגדות לצוואה

סוגי צוואות:

צוואה בכתב יד – על הצוואה להיות כתובה כולה אך ורק בכתב ידו של המצווה ועליה לשקף את שירצה המצווה לעשות ברכושו לאחר מותו. על הצוואה לכלול אף את תאריך כתיבתה, ואת חתימת המצווה שאחרת יהא פגם צורני בצוואה והיא תועבר לביקורת ביהמ”ש, ובמידה ויתנגדו לקיומה יתהפכו נטלי ההוכחה. מתאימה לרוב לצוואות שאינן סבוכות ובמקרים בהם לא קיים רכוש רב בעזבון.

צוואה בפני רשות – הגשת הצוואה בפני ה”רשות” או אמירתה בעל פה בפני ה”רשות” (קרי, בפני שופט, רשם של בית משפט, רשם לענייני ירושה, חבר בית דין דתי או בפני נוטריון) לאחר הגשת הצוואה כפי שנרשמה- תוקרא הצוואה על ידי הרשות והמצווה ותאשר שהמצווה הצהיר שהמצווה נקראה.

11153996 - a grandson visited his grandmother and read a contract

11153996 – a grandson visited his grandmother and read a contract

צוואה בעדים – צוואה בכתב הנושאת תאריך ואת חתימת המצווה ואשר נערכה בפני שני עדים כשירים אשר המצווה הצהיר בפניהם שזו צוואתו. במידה וחסרה בצוואה חתימת המצווה ו/או העדים הדבר מהווה פגם צורני בצוואה והיא תועבר לביקורת ביהמ”ש, ובמידה ויתנגדו לקיומה יתהפכו נטלי ההוכחה. צוואה זו מתאימה למקרים מעט סבוכים למקרים בהם קיים רכוש לא מועט בעזבון.

צוואה בעל פה– על המצווה להיות במצב שכיב מרע, דהיינו אדם שחושב שהוא הולך למות ואכן כך היו פני הדברים. במידה והמצווה ציווה בע”פ (אף טלפונית) לשני עדים (לא חייב להיות באותו המעמד). על דברי המצווה להירשם בציון היום והנסיבות ועל העדים להפקיד זכרון דברים זה אצל הרשם לענייני ירושה. חשוב להדגיש כי אין רלוונטיות לשאלה האם הצוואה הייתה יכולה להיעשות בדרך אחרת. עוד חשוב לציין כי זוהי הצוואה היחידה, אותה בהגדרה, הרשם לענייני ירושה אינו יכול לאשר וביהמ”ש הוא אשר יבחן אותה.

כיצד ניתן לתקוף צוואה – התנגדות לקיום צווה תוגש לרשם לענייני ירושה אליו הוגשה גם הבקשה לצו קיום צוואה והבקשה תועבר לבית המשפט המוסמך לדון בעניין. ישנם עילות משפטיות שונות אשר ניתן לתקוף צוואה על ידיהם, ביניהם אמירה כי המצווה לא ידע להבחין בטיב הצוואה, טענה כי המצווה היה תחת השפעה או לחץ כשנכתבה הצוואה, טענה כי חלה טעות יסודית בשיקולי המצווה, בטענה כי ביצוע הצוואה הינו בלתי מוסרי או חוקי, טענה כי לא התקיימו הוראות הדין הנדרשות ע”מ לקיים צוואה, בטענה כי הזוכה היה מעורב מעורבות פסולה בעריכת הצוואה, בטענה כי הצוואה נערכה בתחבולה, ועוד נסיבות אשר על המתנגד להוכיח ע”מ לתקוף את הצוואה (למעט אם נפל בצוואה פגם צורני שאז נטל ההוכחה מתהפך). משרדנו מתמחה זה שנים בעריכת צוואות הגשת בקשות למתן צווי קיום צוואה ו/או למתן צו לירושה עפ”י דין וכן להגשת התנגדויות לקיום צוואה

רשם הירושה – לשכות וקישורים

  1. לשכות רשם הירושה
  2. אתר רשם הירושה
  3. תשלום אגרות לרשם הירושה
  4. הרשם לענייני ירושה מידע כללי
 
צרו עמנו קשר