ירושה

ירושה2019-01-23T12:11:10+02:00

דיני ירושה

חוק הירושה התשכ”ה-1965 (להלן:”החוק”) הינו חוק המסדיר את כל ענייני הירושה, דהיינו את הצוואה שאדם יכול
להותיר אחריו בפטירתו ובמידה ואין צוואה בת תוקף, מיהם יורשי האדם עפ”י דין. כמו”כ מסדיר החוק מי פסול לרשת אדם אחר, הצורות וסוגי הצוואה, תוקף הצוואה, צוואות בלתי חוקיות, הגדרות בנושא צו ירושה, עזבונות, ניהול עזבון ע”י מנהל עזבון ועוד. חוק הירושה התשכ”ה-1965 (להלן:”החוק”) הינו חוק המסדיר את כל ענייני הירושה, דהיינו את הצוואה שאדם יכול להותיר אחריו בפטירתו ובמידה ואין צוואה בת תוקף, מיהם יורשי האדם עפ”י דין.

כמו”כ מסדיר החוק מי פסול לרשת אדם אחר, הצורות וסוגי הצוואה, תוקף הצוואה, צוואות בלתי חוקיות, הגדרות בנושא צו ירושה, עזבונות, ניהול עזבון ע”י מנהל עזבון ועוד. חוק הירושה התשכ”ה-1965 (להלן:”החוק”) הינו חוק המסדיר את כל ענייני הירושה, דהיינו את הצוואה שאדם יכול להותיר אחריו בפטירתו ובמידה ואין צוואה בת תוקף, מיהם יורשי האדם עפ”י דין. כמו”כ מסדיר החוק מי פסול לרשת אדם אחר, הצורות וסוגי הצוואה, תוקף הצוואה, צוואות בלתי חוקיות, הגדרות בנושא צו ירושה, עזבונות, ניהול עזבון ע”י מנהל עזבון ועוד.%d7%93%d7%99%d7%a0%d7%99-%d7%99%d7%a8%d7%95%d7%a9%d7%94

חוק הירושה התשכ”ה-1965 (להלן:”החוק”) הינו חוק המסדיר את כל ענייני הירושה, דהיינו את הצוואה שאדם יכול להותיר אחריו בפטירתו ובמידה ואין צוואה בת תוקף, מיהם יורשי האדם עפ”י דין.

כמו”כ מסדיר החוק מי פסול לרשת אדם אחר, הצורות וסוגי הצוואה, תוקף הצוואה, צוואות בלתי חוקיות, הגדרות בנושא צו ירושה, עזבונות, ניהול עזבון ע”י מנהל עזבון ועוד.

ירושה על פי דין– כשאדם נפטר, על פי החוק, אם הותיר אחריו צוואה בת תוקף (לאנשים, גופים וישויות משפטיות)- נקראת הירושה- “ירושה על פי צוואה” והחלוקה מתבצעת על פי הכתוב בצוואה. במקרה בו לא הותיר אחריו אדם צוואה, או שנקבע כי הצוואה איננה בת תוקף הירושה נקראת “ירושה על פי דין” והירושה מתחלקת בין קרובי משפחה עפ”י מעגלי קרבה המוגדרים בחוק ומכונים פרנטלות, באופן הבא – באם לא היה למוריש בן זוג בפטירתו יורשים אותו ילדיו (גם קרובי משפחה שטרם נולדו יכולים להיכלל בירושה בתנאי שמועד לידתם חל בתוך 300 ימים מהפטירה) וזאת בחלקים שווים ביניהם, ובמידה ומי מהם נפטר, יורשים את חלקו צאצאיו. במידה ואין למוריש ילדים ו/או צאצאי ילדים, יורשים אותו הוריו וצאצאיהם, במידה ואין למוריש אף הורים וצאצאיהם יורשים אותו הורי הוריו וצאצאיהם, ואחרת המדינה. באם למוריש היה בן זוג בפטירתו, נוטל בן הזוג את המטלטלין, לרבות המכונית, השייכים למשק הבית המשותף. מיתר העזבון בן הזוג נוטל חלק משתנה ע”פ דרגת הקרבה המשפחתית של היורשים האחרים. אם למוריש ילדים, צאצאיהם או הורים, יורש בן הזוג מחצית מיתר העזבון, אם לאין למוריש ילדים צאצאיהם או הורים אך יש לו אחים, צאצאיהם או הורי הורים, יורש בן הזוג 2/3 מיתר העזבון למעט אם היו בני הזוג נשואים למעלה מ-3 שנים יורש בן הזוג את חלקו של המוריש בדירת מגוריהם . כמו”כ יש לשים לב כי המגיע לאישה ע”פ דיני האישות, כולל כתובה ינוכה מהעיזבון, עת לאלמנה יש אופציה לבחור האם היא מעדיפה את חלקה בעיזבון או את כתובתה.

רשם הירושה – לשכות וקישורים

  1. לשכות רשם הירושה
  2. אתר רשם הירושה
  3. תשלום אגרות לרשם הירושה
  4. הרשם לענייני ירושה מידע כללי

לפרטים ומידע נוסף חייגו אלינו: 03-6048121, או השאירו פרטיכם בטופס המצורף!

 
צרו עמנו קשר